Ukendte lyde ombord

De kommer nok at opleve en del måske ukendte lyde under en flyvning, og vi vil her forklare lidt om de mest markante af disse lyde.

Når flyet kører ud til startbanen, køres test på diverse systemer som foreskrevet, og flaps sættes i takeoff position, så flyet har optimal løfteevne ved takeoff.

Kort efter at flyet slipper startbanen, løftes landingshjulene op, og dette mærkes som mekaniske lyde, små rystelser og bump, når dørene under hjulbrøndene låses. Dette kan mærkes særlig kraftigt, når du sidder tæt på landingshjulenes plasering.

Når flyet har accelereret til ca. 200 knob, trækkes flapsene ind, og du vil høre en mekanisk lyd og den karakteristiske susen af luft rundt om flapsene, mens de køres ind. Dette varer ca. 30 sekunder, og herefter vil du kun høre motorernes lyd, helt til der påbegyndes indflyvning.

Når flyet sættes op til landing, og farten igen er kommet ned på ca. 200 knob, sættes flaps ud igen for at give flyet optimal løfteevne ved så lav landingsfart som muligt. Dette vil igen fremstille den karakteristiske lyd fra mekanik og vindens susen om flapsene, indtil de er kommet helt ud i position efter ca. 30 sekunder. Derefter sættes landingshjulene ud igen, og du vil igen høre mekaniske lyde, bump og mærke små rystelser, når hjulene låser i fuldt udpakket position.

Alle disse lyde er helt normale, og er du rejsevant, vil du sikkert allerede have vænnet dig til disse lyde.