Medlemsbetingelser

Bonus betingelser.png

Medlemsbetingelser

Her følger bestemmelserne for medlemskab af Atlantic Airways’ Súla-bonusordning. Udover nævnte regler og betingelser i denne bestemmelse, er bestemmelser gældende, når du er medlem af Atlantic Airways’ bonusordning, som de er nævnt nedenfor. Medlemmer af bonusordningen har ved indmelding accepteret disse bestemmelser.

1.0 Medlemskab og medlemskort

1.1. En person kan kun have ét medlemskab i bonusordningen. Foreninger og andre juridiske personer kan ikke have en bonusprofil.

1.2 Atlantic Airways ejer Súla-kortet. Opsiges medlemskabet, skal kortet returneres til Atlantic Airways straks, eller når Atlantic Airways kræver det.

1.3 Misbruges medlemskabet direkte eller indirekte, f.eks. ved at et medlem fremtræder upassende over for Atlantic Airways, Atlantic Airways’ samarbejdspartnere, deres ansatte eller rejsende, har Atlantic Airways ret til at opsige medlemskabet øjeblikkeligt og uden forvarsel. Optjente, ubrugte bonuspoint og/eller ubrugte bonusbilletter bortfalder.

1.4 Medlemmer kan altid ved skriftlig meddelelse og ved at indlevere Súla-kortet kræve, at alle registrerede oplysninger slettes i overensstemmelse med gældende lov.


1.5 Har du oprettet en ungdomsprofil på vores hjemmeside, er det ikke nødvendigt at oprette en ny profil, da dine bonuspoint vil blive overført til din ungdomsprofil.


2.0 Tildelte Súla-point

2.1 Bonuspoint gives kun for flyruterne på Atlantic Airways’ rutenet. Bonuspoint gives kun for den flyrute og den klasse, der er bestilt, betalt og registreret ifølge billetten. Dette er også gældende for ændringer, som Atlantic Airways har gennemført af tekniske eller af beredskabsmæssige årsager. Súla-point gives kun for rejser, som et medlem har foretaget. For købte, men ubrugte billetter, gives der ikke bonuspoint. Bonuspoint gives ikke, hvis rejsen bliver aflyst af årsager, som Atlantic Airways eller Atlantic Airways’ samarbejdspartnere ikke har indflydelse på.


2.2 Det er kun det rejsende medlem selv, der kan få bonuspoint i forbindelse med købte billetter – uanset, hvem, der har betalt det, der er købt.


2.3 Tildelte bonuspoint er personlige og kan ikke sælges, foræres, arves eller indløses mod erstatning, men kan kun anvendes til de formål, som Atlantic Airways har fastsat. To eller flere personer kan ikke lægge deres bonuspoint sammen, for f.eks. at nå en grænse for en bonusrejse.


2.4 Bonuspoint skal bruges indenfor syv år fra den dato, de er optjent.


2.5 Atlantic Airways fastsætter, hvilke billettyper der får bonuspoint. Atlantic Airways har ret til at udelukke billettyper og rejsedestinationer fra bonusordningen.


2.6 For at få bonuspoint skal medlemmet sikre, at bonusnummeret er føjet til bestillingen inden afrejse, så pointene kan registreres på bonusprofilen.


2.7 Atlantic Airways fastsætter, hvor mange bonuspoint tildeles for rejser på Atlantic Airways’ rutenet. Dette kan ændres uden varsel. Se mere på atlantic.fo


2.8 Det er muligt at registrere dine bonuspoint efter endt rejse. Det kræver, at du fremsender dit boardingkort senest tre måneder efter endt rejse til [email protected], hvorefter Atlantic Airways vil registrere dine point i din profil.


3.0 Brug af bonuspoint

3.1 Bonuspoint er personlige. Følgende personer i samme husstand kan benytte bonuspoint, betinget af at medlemmet har accepteret: ægtefælle, registreret partner eller samlever, samt børn tilknyttet husstanden, som er under 25 år. De nævnte personer kan benytte bonuspoint, selv om medlemmet ikke selv er med.


3.2 Bonusbilletter kan bestilles på alle ruter på Atlantic Airways’ eget rutenet. Antallet af bonusbilletter dog begrænset. Bonusbilletter for bonuspoint kan købes direkte på din bonusprofil på atlantic.fo. 


3.3 Med en bonusbillet kan man ændre rejsedag, destination og navn imod et gebyr, som Atlantic Airways fastsætter. Ændringer kan foretages frem til 24 timer inden afrejse.


3.4 Vi giver mulighed for at fortryde en bestilling inden for 24 timer, fra købet er gennemført, og få hele beløbet  (point + afgifter) refunderet.


4.0 Medlemsniveauer

4.1 Bonusordningen har to niveauer. Basis niveau og guldniveau.  Hvis du optjener mere end 20.000 point på et år, kan du blive opgraderet til guldniveau. Guldniveau har flere fordele, som du kan læse mere om på atlantic.fo


4.1.2 Et år regnes 12 måneder fra den dato, du tilmeldte dig bonusordningen på atlantic.fo


4.1.3 Hvis du bliver opgraderet til guldniveau, gælder opgraderingen i et år fra den dag, du blev opgraderet. Hvis du ikke formår at optjene nok af bonuspoint (20.000) de næste 12 mdr., mens du er guldmedlem, bliver du nedgraderet til almindeligt medlem efter de 12 mdr., og dit guldniveau bliver deaktiveret.


5.0 Generelle betingelser

5.1 Når du opretter en profil, bekræfter du, at al information på profilen er korrekt og opdateret.


5.2 Ved at oprette en profil giver du Atlantic Airways tilladelse til at sende dig information med nyheder og tilbud.


5.3 Atlantic Airways kan til enhver tid ændre betingelserne eller afskaffe bonusordningen. Bliver Súla-ordningen afskaffet, kan optjente bonuspoint bruges de kommende tre måneder, efter at dette er offentliggjort. Dette er dog ikke gældende, hvis ordningen afskaffes på grund af lovændringer, afgørelser fra domstole, ordrer fra offentlige myndigheder, ændringer i rutesystemer eller lignende. I sådanne tilfælde falder optjente bonuspoint væk uden nogen som helst form for erstatning.


5.4 Vedkommende skatter og afgifter, herunder rejseafgifter, skal hver enkelt medlem betale.


5.5 Medlemmer har selv ansvar for at overholde gældende skatteregler og andre regler, der har betydning for at være i Atlantic Airways’ bonusordning.


5.6 Ved indmelding af børn yngre end 18 år, bekræftes der, at de har fået tilladelse af enten forældre eller værge.


6.0 Uoverensstemmelser

Alle retsmæssige spørgsmål i forbindelse med Atlantic Airways’ bonusordning afgøres ifølge Færøernes retssystem.


7.0 Gyldighed

7.1 Bonusordningen er gyldig fra og med d. 28. mars 2017. Alle dem, der har oprettet en profil, har ret til bonuspoint fra og med denne dato.


7.2. For at modtage bonuspoint skal du have oprettet en profil på atlantic.fo, inden rejsen starter.


Bemærk!


Atlantic Airways har det forbehold, at trykfejl kan forekomme, og at ændringer kan forekomme i forbindelse med bonusordningen.