Medlemsbetingelser

Bonus betingelser.png

Medlemsbetingelser

Som følge af den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. Maj 2018, har vi opdateret vores medlemsbetingelser for medlemskab af Atlantic Airways’ Súlubonusordning. Opdateringen vedrører det nye afsnit om behandling af dine personoplysninger.

Udover nævnte regler og betingelser i denne bestemmelse, er bestemmelser gældende, når du er medlem af Atlantic Airways’ bonusordning, som de er nævnt nedenfor. Medlemmer af bonusordningen har ved indmelding accepteret disse bestemmelser.

1 Behandling af dine personoplysninger


1.1 Atlantic Airways indsamler, bruger og opbevarer dine personoplysninger til det formål at administrere dit medlemskab hos Atlantic Airways, herunder at registrere dine flyrejser og sørge for, at du får bonuspoint for de pågældende rejser som følge af dit medlemskab af Atlantic Airways’ Súlubonusordning.


1.2 Samtykke fra dig. Ved at afkrydse boksen nedenfor giver du dit samtykke til, at Atlantic Airways må indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til det angivne formål:


1.2.1 Det er frivilligt, om du vil give dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, og det vil ikke have negative konsekvenser for dig, såfremt du ikke ønsker at give samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte [email protected].


1.3 Atlantic Airways’ legitime interesser. Atlantic Airways behandler følgende oplysninger om dig: Navn, Adresse, Nationalitet, fødselsdato, køn, emailadresse, evt. studiestatus


1.3.1 Kontaktinformationer, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, etc. til det formål at korrespondere med dig og sørge for, at dine bonuspoint kan identificeres.


1.4 Atlantic Airways er berettiget til at indsamle og behandle disse personoplysninger om dig på baggrund af Atlantic Airways’ legitime interesser, og det vurderes, at Atlantic Airways’ interesse i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser. Atlantic Airways’ legitime interesser er følgende:


1.4.1 Atlantic Airways har en legitim interesse i at behandle dine kontaktoplysninger til at administrere din medlemsprofil og kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab af Atlantic Airways’ Súla-bonusordning;


1.5 Fortrolighed og information om Atlantic Airways’ behandling af dine oplysninger. Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til formålet beskrevet ovenfor.


1.6 Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos Atlantic, og kan tilgås af Atlantic Airways gruppeenheder på verdensplan, og i det omfang det er nødvendigt.


1.7 Vær venligst opmærksom på, at niveauet for beskyttelse af personoplysninger, som finder anvendelse og håndhæves i lande uden for den Europæiske Union (”EU”), ikke lever op til niveauet for beskyttelse af personoplysninger, der finder anvendelse og håndhæves inden for EU. Overførsel af personoplysninger mellem Atlantic Airways gruppeenheder vil ske på baggrund af Kommissionens standardbestemmelser vedtaget af Atlantic Airways. Du kan anmode om en kopi af Kommissionens standardbestemmelser indgået mellem Atlantic Airways og Atlantic Airways gruppeenheder ved at kontakte Atlantic Airways på [email protected]


1.8 Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe du er medlem af Atlantic Airways’ Súla-bonusordning. Dine personoplysninger vil blive slettet, når du opsiger dit medlemsskab, medmindre Atlantic Airways er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.


1.9 Atlantic Airways vil på baggrund af dine personoplysninger træffe automatiske afgørelser om dig til bestemmelse af bonusniveau, f.eks. Sveiggj. Disse afgørelser baseres på fødselsdato, studiegodkendelse og optjente súlustig. Udfra disse oplysninger bestemmes dit bonusniveau


1.10 Dine rettigheder. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som Atlantic Airways opbevarer og behandler om dig ved at kontakte [email protected]. Du kan herudover altid gøre indsigelse mod Atlantic Airways’ behandling af dine personoplysninger samt anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få dine personoplysninger berigtiget, kontakt venligst [email protected] med meddelelse herom. Hvis du ønsker at klage over Atlantic Airways’ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.


1.11 Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte [email protected] . Hvis det er tekniske muligt, kan du anmode om at få dine personoplysninger overført til en anden virksomhed eller person, der agerer som dataansvarlig.


2 Medlemskab og medlemskor


2.1 En person kan kun have ét medlemskab i bonusordningen. Foreninger og andre juridiske personer kan ikke have en bonusprofil.


2.2 Atlantic Airways ejer Súla-kortet. Opsiges medlemskabet, skal kortet returneres til Atlantic Airways straks, eller når Atlantic Airways kræver det.


2.3 Misbruges medlemskabet direkte eller indirekte, f.eks. ved at et medlem fremtræder upassende over for Atlantic Airways, Atlantic Airways’ samarbejdspartnere, deres ansatte eller rejsende, har Atlantic Airways ret til at opsige medlemskabet øjeblikkeligt og uden forvarsel. Optjente, ubrugte bonuspoint og/eller ubrugte bonusbilletter bortfalder.


2.4 Medlemmer kan altid ved skriftlig meddelelse og ved at indlevere Súla-kortet kræve, at alle registrerede personoplysninger slettes i overensstemmelse med den nye persondataforordning.


2.5 Har du oprettet en ungdomsprofil på vores hjemmeside, er det ikke nødvendigt at oprette en ny profil, da dine bonuspoint vil blive overført til din ungdomsprofil.


3 Tildelte Súla-point


3.1 Bonuspoint gives kun for flyruterne på Atlantic Airways’ rutenet. Bonuspoint gives kun for den flyrute og den klasse, der er bestilt, betalt og registreret ifølge billetten. Dette er også gældende for ændringer, som Atlantic Airways har gennemført af tekniske eller af beredskabsmæssige årsager. Súla-point gives kun for ture, som et medlem har foretaget. For købte, men ubrugte billetter, gives der ikke bonuspoint. Bonuspoint gives ikke, hvis rejsen bliver aflyst af årsager, som Atlantic Airways eller Atlantic Airways’ samarbejdspartnere ikke har indflydelse på.


3.2 Det er kun det rejsende medlem selv, der kan få bonuspoint i forbindelse med købte billetter – uanset, hvem, der har betalt det, der er købt.


3.3 Tildelte bonuspoint er personlige og kan ikke sælges, foræres, arves eller indløses mod erstatning, men kan kun anvendes til de formål, som Atlantic Airways har fastsat. To eller flere personer kan ikke lægge deres bonuspoint sammen, for f.eks. at nå en grænse for en gratis tur.


3.4 Bonuspoint skal bruges indenfor 7 år fra den dato, de er optjent.


3.5 Atlantic Airways fastsætter, hvilke billettyper der får bonuspoint. Atlantic Airways har ret til at udelukke billettyper og rejsedestinationer fra bonusordningen.


3.6 For at få bonuspoint skal medlemmet sikre, at bonusnummeret er føjet til bestillingen inden afrejse, så pointene kan registreres på bonusprofilen.


3.7 Atlantic Airways fastsætter, hvor mange bonuspoint tildeles for rejser på Atlantic Airways’ rutenet. Dette kan ændres uden varsel. Se mere på atlantic.fo


3.8 Det er muligt at registrere dine bonuspoint efter endt rejse. Det kræver, at du fremsender dit boardingkort senest tre måneder efter endt rejse til [email protected], hvorefter Atlantic Airways vil registrere dine point i din profil.


4 Brug af bonuspoint


4.1 Bonuspoint er personlige. Følgende personer i samme husstand kan benytte bonuspoint, betinget af at medlemmet har accepteret: ægtefælle, registreret partner eller samlever, samt børn tilknyttet husstanden, som er under 25 år. De nævnte personer kan benytte bonuspoint, selv om medlemmet ikke selv er med.


4.2 Bonusbilletter kan bestilles på alle ruter på Atlantic Airways’ eget rutenet. Antallet af bonusbilletter dog begrænset. Bonusbilletter for bonuspoint kan købes direkte på din bonusprofil på atlantic.fo.


4.3 Med en bonusbillet kan man ændre rejsedag, destination og navn imod et gebyr, som Atlantic Airways fastsætter. Ændringer kan foretages frem til 24 timer inden afrejse.


4.4 Vi giver mulighed for at fortryde en bestilling inden for 24 timer, fra købet er gennemført, og få hele beløbet (point + afgifter) refunderet.


5 Medlemsniveauer


5.1 Bonusordningen har to niveauer. Basis niveau og guldniveau. Hvis du optjener mere end 20.000 point på et år, kan du blive opgraderet til guldniveau. Guldniveau har flere fordele, som du kan læse mere om på atlantic.fo


5.1.1 Et år regnes 12 måneder fra den dato, du tilmeldte dig bonusordningen på atlantic.fo


5.1.2 Hvis du bliver opgraderet til guldniveau, gælder opgraderingen i et år fra den dag, du blev opgraderet. Hvis du ikke formår at optjene nok af bonuspoint (20.000) de næste 12 mdr., mens du er guldmedlem, bliver du nedgraderet til almindeligt medlem efter de 12 mdr., og dit guldniveau bliver deaktiveret.


6 Generelle betingelser


6.1 Når du opretter en profil, bekræfter du, at al information på profilen er korrekt og opdateret.


6.2 Ved at oprette en profil giver du Atlantic Airways tilladelse til at sende dig information med nyheder og tilbud.


6.3 Atlantic Airways kan til enhver tid ændre betingelserne eller afskaffe bonusordningen. Bliver Súla-ordningen afskaffet, kan optjente bonuspoint bruges de kommende tre måneder, efter at dette er offentliggjort. Dette er dog ikke gældende, hvis ordningen afskaffes på grund af lovændringer, afgørelser fra domstole, ordrer fra offentlige myndigheder, ændringer i rutesystemer eller lignende. I sådanne tilfælde falder optjente bonuspoint væk uden nogen som helst form for erstatning.


6.4 Vedkommende skatter og afgifter, herunder rejseafgifter, skal hver enkelt medlem betale.


6.5 Medlemmer har selv ansvar for at overholde gældende skatteregler og andre regler, der har betydning for at være i Atlantic Airways’ bonusordning.


6.6 Ved indmelding af børn yngre end 18 år, bekræftes der, at de har fået tilladelse af enten forældre eller værge.


7 Uoverensstemmelser


Alle retsmæssige spørgsmål i forbindelse med Atlantic Airways’ bonusordning afgøres ifølge Færøernes retssystem.


8 Gyldighed


8.1 Bonusordningen er gyldig fra og med d. 28. mars 2017. Alle dem, der har oprettet en profil, har ret til bonuspoint fra og med denne dato.


8.2 For at modtage bonuspoint skal du have oprettet en profil på atlantic.fo, inden rejsen starter.


Bemærk!


Atlantic Airways har det forbehold, at trykfejl kan forekomme, og at ændringer kan forekomme i forbindelse med bonusordningen.