Gravide kvinder

Af sikkerhedshensyn for den gravide og det ufødte barn er der begrænsninger for, hvor sent i terminen den gravide må flyve.

  • Fra uge 0 - 34 før termin kan den gravide, såfremt hun har det godt, rejse uden lægeerklæring.

  • Fra uge 35 - 37 før termin kræves lægeerklæring.

  • Fra uge 38 og indtil termin er det ikke tilladt at flyve.

 

NB! 

Gravide kvinder med forventet termin indenfor to uger får ikke tilladelse til at rejse. Såfremt kvinden har termin indenfor fire uger, skal hun fremvise en lægeerklæring ved check-in, som bekræfter, at rejsen er godkendt af en læge ud fra et lægeligt skøn, og så længe flytiden ikke overskrider fire timer.

Lægeærklæringen må ikke være ældre end ti dage.