Pas

Nu kræves der pas eller anden billedlegitimation i visse tilfælde.

Husk pas eller anden offentlig udstedt billedlegitimation, når du rejser udenlands med fly. EU har skærpet sikkerhedskravene fra 15. oktober 2005 - også når du rejser med Atlantic Airways.

Hvis du er nordisk statsborger over 18 år og skal rejse til et andet nordisk land eller inden for de nordiske lande, kræves der ikke pas, men du skal kunne forevise billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed (f.eks. kørekort) eller anden legitimation indeholdende personnummer (f.eks. personnummerbevis).

Personer under 18 år skal kunne forevise legitimation udstedt af offentlig myndighed f.eks. personnummerbevis, dåbs-/navneattest eller fødselsattest (unavngivne børn).

Offentlig udstedt billedlegitimation godkendt i Norden:
· Nationalt Identifikationsbevis (kun Sverige)
· Anden nationalt offentlig udstedt billedlegitimation
· Nationalt udstedt kørekort 
· Militær- og politi Id-kort

Hvis du er nordisk statsborger og skal rejse uden for de nordiske lande, kræves der gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation. Kun Sverige har Nationalt Identifikationsbevis, der er anvendeligt som gyldig rejselegitimation i nogle europæiske lande.

Hvis du er statsborger i et land, som ikke er tilknyttet Schengen-konventionen, kræves der gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation.

Atlantic Airways vil dog opfordre alle passagerer til at medbringe pas, så det er muligt at lande i Skotland (uden for Schengen-området), hvis det skulle blive nødvendigt f.eks. for at afvente bedre vejr eller ved påfyldning af brændstof.